Zveme na přednášku: „Renvoi v evropském mezinárodním právu soukromém“ – 8. 4. 2019

 

 


Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK

Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese


prof. Dr. Kurt Siehr

z Max-Planck-Institutu Hamburk

na téma

Renvoi v evropském mezinárodním

právu soukromém

která se koná

dne 8. 4. 2019 v 17.30

v místnosti č. 412 / 4. patro budovy PF UK

 

 

V současné době je institut renvoi (zpětný odkaz) pro právní úpravu evropského mezinárodního práva soukromého obtížně přijatelný. Jestliže však není právním předpisem vyloučen, posuzují strany v konkrétních případech tento institut velmi rozdílným způsobem. Proto existuje úsilí o to zakotvit renvoi do obecné části unijního mezinárodního práva soukromého. Přednáška proto bude prezentovat přínosy těchto úsilí, konkrétně návrhy, které budou analyzovány.

Přednáška v angličtině.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111