Zveme na přednášku: Nová švédská legislativa o platnosti manželství uzavřených v cizině nezletilými osobami (prof. Dr. Michael Bogdan) – 1. 4. 2019

 

 


Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK

Vás srdečně zve na přednášku,

kterou přednese


prof. Dr. Michael Bogdan

z Univerzity Lund (Švédsko)

na téma

Nová švédská legislativa o platnosti manželství uzavřených

v cizině nezletilými osobami

 

dne 1. 4. 2019 v 17.30

v místnosti č. 412 / 4. patro budovy PF UK

 

 

 

Anotace přednášky

Švédsko přijalo v posledních letech statisíce uchazečů o azyl, včetně mnoha párů, kde jeden nebo oba z manželů v době uzavření sňatku byli mladší 18 let. Otázka platnosti těchto manželství ve Švédsku dala podnět k intenzivní diskusi a vedla k velice kontroverzní legislativní reformě. Přednáška se bude zabývat analýzou této problematiky včetně rozboru právní úpravy.

(v češtině)

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111