Zveme na přednášku: „Consideration a kauza závazku“ – 18. 4. 2019

 

 

Centrum právní komparatistiky

Právnické fakulty UK

Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese

Mgr. Jan Balarin


na téma

Consideration a kauza závazku

18. 4. 2019 v 17.30, místnost č. 401
Anotace přednášky

Consideration je tradičním konceptem smluvního práva common law: žalovatelný smluvní závazek může vzniknout pouze tehdy, je-li podpořen protiplněním. Chybí-li protiplnění, jedná se o nudum pactum, jehož splnění nemůže být vynuceno cestou práva. Consideration představuje jeden z možných přístupů k řešení problému, se kterým se musejí vypořádávat všechny právní systémy, totiž kterým slibům, které činí účastníci právního styku, má být poskytnuta právní ochrana. Kontinentální právo věnuje ze stejného důvodu pozornost kauze (právnímu důvodu) závazku. Tento koncept je sice tradičně vstřícnější k vymahatelnosti altruistických závazků než common law, na druhé straně nenabízí tak objektivizovatelné a v ekonomické racionalitě zakotvené kritérium, jakým je právě consideration. Předmětem diskuse budou výhody a nevýhody obou přístupů a jejich perspektivy se zaměřením na praxi v jurisdikcích common law.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111