Zveme na přednášku Prof. Dr. Martina Löhniga na téma: “The German Civil Code in historical perspective”– 6. 3. 2019

 

 

Ústav právních dějin a katedra právních dějin PF UK Praha

zvou na přednášku

významné osobnosti právních dějin a občanského práva

Prof. Dr. Martina Löhniga

na téma:

 

“The German Civil Code


in historical perspective”

 

Přednáška se uskuteční v rámci předmětu “Úloha kodifikací v dějinách”

 

Prof. Löhnig je dlouholetým vedoucím katedry občanského práva,

německých a evropských právích dějina církevního práva (Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,

Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte und Kirchenrecht) na Univerzitě v Regensburgu

(v anglickém jazyce – tlumočení není zajištěno).

 

Ve středu dne 6. 3. 2019 od 16.00 v místnosti č. 38

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111