Zveme na přednášku na téma: Smíšené a inominátní smlouvy – 7. 3. 2019


Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK

Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese


prof. Luboš Tichý

na téma

Smíšené a inominátní smlouvy


7. 3. 2019 v 17.30, místnost č. 401

 

 

Anotace přednášky

Ani DCFR neposkytuje jednoznačnou odpověď na obsah a význam institutu smíšené smlouvy. Přednáška tedy vymezuje tento pojem a řeší i otázku právního základu pro řešení v takové smlouvě neupravených vztahů. Pojem inominátní smlouvy je závislý na vymezení typu smlouvy a sleduje otázku relevantní právní úpravy, podle které se taková smlouva spravuje. Klíčovým problémem je soulad s relevantními kogentními (či „polokogentními“) právními normami. Přednáška bude též analyzovat nejdůležitější případy nepojmenovaných, tj. zákonem neupravených smluv.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111