Zveme na odborný seminář: Zadržování nadměrných odpočtů ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 819/18 – 16. 4. 2019

 
 
 
 
 
Zadržování nadměrných odpočtů
ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 819/18
 
odborný seminář katedry finančního práva a finanční vědy
Katedra finančního práva a finanční vědy pořádá dne 16. dubna 2019 od 15.00 hod. v místnosti č. 220 odborný seminář na téma „Zadržování nadměrných odpočtů ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 819/18“.
Dne 22. února 2019 vydal Ústavní soud České republiky rozhodnutí, ve kterém konstatoval, že zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty je porušením vlastnického práva. Cílem semináře je analyzovat toto rozhodnutí a zhodnotit jeho vliv na právní úpravu a správu daně z přidané hodnoty.


Program semináře:
 
1)     Úvodní slovo vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
 
 
2)     Úvodní přednáška na téma „Obecně k zadržování odpočtů“
      doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
3)     Panelová diskuse nad nálezem Ústavního soudu:


-        nadměrné odpočty

-        vztah ústavního a evropského práva

-        zákonnost zásahu do vlastnického práva

-        daňová kontrola a stanovení daně

Panelisté:

·       JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., katedra ústavního práva PF UK
·       doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
·       JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., katedra ústavního práva PF UK
·       doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU


Seminář je pořádán v rámci spolupráce programů „PROGRES Q02 – Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání“ a „PROGRES Q04 – Právo v měnícím se světě“ realizovaných v roce 2019 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111