Zveme na I. ročník doktorandské konference „Civilistické pábení“ na téma „Právní jednání a procesní úkony“ 11. – 12. dubna 2019

 

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na I. ročník soukromoprávní doktorandské konference „Civilistické pábení: Právní jednání a procesní úkony“, která se uskuteční 11. a 12. dubna 2019 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha

1. Konference bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 11. dubna 2019 v 16.00 hod. (podrobněji viz v příloze č. 1 uvedený program konference).

Přihlášky k účasti na konferenci zasílejte na adresu civilistickepabeni @ prf.cuni.cz do 1. dubna 2019.

Účastníci se mohou zúčastnit jako vystupující s konferenčním příspěvkem, ale i bez prezentace příspěvku, který bude zařazen do konferenčního sborníku; způsob účasti je třeba indikovat v přihlášce (viz v příloze č. 2 uvedené náležitosti přihlášky). Délka vystoupení je stanovena na 5 až 15 minut. Konferemční příspěvek je třeba odevzdat po konferenci do recenzního řízení později 31. května 2019 na uvedenou emailovou adresu (náležitosti příspěvku viz příloha č. 3).

V konferenčních příspěvcích by měli doktorandi představit svůj výzkum z oborů občanského práva (včetně civilního procesu), obchodního práva, pracovního práva, mezinárodního práva soukromého a procesního, příp. evropského práva, nefiskálního finančního práva, teorie práva a historických souvislostí těchto oborů v rámci zadaného tématu konference, a to právní jednání a procesní úkony. Výstupem konference bude recenzovaný sborník vydaný přibližně do konce září 2019.

V rámci konference je nabízen volitelný společenský kulturní program ve čtvrtek 11. dubna 2019 večer (koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK v Obecním domě), svoji volby uveďte ve své přihlášce.

V případě velkého počtu přihlášených s vystoupením si pořadatelé vyhrazují vybrat příspěvky, které budou předneseny na konferenci.

Konferenční poplatek činí 700 Kč plus DPH (pokyny k platbě jsou uvedeny v příloze č. 4) a je třeba ho uhradit v okamžiku podání přihlášky, nejpozději však do 1. dubna 2018. V případě účasti na koncertním představení je třeba jeho cenu vstupného uhradit nejpozději na konferenci.

 

Za organizační výbor:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.
sedlacek @ prf.cuni.cz


Přílohy ke stažení ZDE

Příloha č. 1 – Program konference
Příloha č. 2 – Náležitosti přihlášky
Příloha č. 3 – Náležitosti příspěvku
Příloha č. 4 – Pokyny pro platbu konferenčního poplatku
Příloha č. 5 – Informace k možnostem ubytování


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111