ZRUŠENÍ VÝUKY V MAGISTERSKÉM STUDIU 6. A 7. 10. 2016

 

Vážení členové akademické obce,
vzhledem ke konání mezinárodní konference „Soukromé a veřejné v soudobém právu
rozhodl po projednání v kolegiu děkana dne 15. září 2016
děkan Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., že se
ruší veškerá výuka v magisterském studiu.
 
S pozdravem
Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.

 

proděkan pro magisterský studijní program

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111