Zpráva z jednání hodnotící komise pro 2.kolo soutěže o nové logo fakulty

 

V pondělí 28. listopadu zasedla hodnotící komise pro druhé kolo soutěže o nové logo fakulty ve složení pan děkan Kuklík, pan Krč (grafické studio nakladatelství Karolinum), dr. Dobřichovský (ÚPA PF UK), dr. Šustek (učitelská kurie AS), Jakub Horký (studentská kurie AS), proděkanka Chromá.

Výsledek jednání je shrnut v protokolu:

„Komise vybrala návrh č. 28. Byly však vzneseny námitky ke grafickému zpracování zejména z pohledu jeho praktické využitelnosti (web, powerpoint, vizitky atd.). Možná zaměnitelnost s logem Uni Zagreb - tedy i nápaditost návrhu jako takového je nízká. Podle podmínek soutěže bude uzavřena licenční smlouva, nicméně bude vypracován posudek ke grafické použitelnosti a proveditelnosti vybraného loga. Posudek zpracuje grafické studio nakladatelství Karolinum.“
 

Autorem vítězného návrhu je Lukáš Hrouda

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111