Zpráva o průběhu hlasování o novém fakultním logu

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

 
21. července 2015 byl několika způsoby (hromadný email, oznámení na webu a facebooku fakulty) vyhlášen začátek hlasování k výběru nového loga právnické fakulty. Protože přijetím nového loga by se jednalo o zásadní změnu v prezentaci naší fakulty v širokém slova smyslu, předložili jsme ji celé akademické obci a všem zaměstnancům k vyjádření. Ve výzvě k hlasování bylo uvedeno, že vítězné logo se stane základem pro vytvoření jednotného vizuálního stylu naší fakulty.
Avízovaný termín ukončení hlasování 20. září 2015 byl o deset dní prodloužen a hlasování se uzavřelo 30. 9. 2015.
 
Statistika hlasování
Oprávněných hlasujících celkem:     4821
Celkem studentů:          4405 (Mgr. 3305; ISP 110; uzavřel 619; PhD. 309; přerušeno 62)
Celkem zaměstnanců:   416 (pracovní poměr 276, dohody 140)
 
Účast na hlasování:               885 oprávněných hlasujících, tj. 18,36%
1.     Prostřednictvím aplikace moodle:
Celkem 858 hlasů
           Z toho:
motiv budovy fakulty             299 hlasů        z toho 83 zaměstnanců
motiv váhy                             401 hlasů        z toho 36 zaměstnanců
existující logo                         158 hlasů        z toho 16 zaměstnanců
2.     Ruční hlasování v sekretariátu děkana:
Celkem 27 hlasů (z toho 24 zaměstnanci)
motiv budovy fakulty             26 hlasů         
motiv váhy                              1 hlas 
3.     Celkový počet hlasů:
Motiv budovy fakulty             325
Motiv váhy                             402
Nechci změnu                       158
 
Závěr
Při vyhlášení ankety jsme nepředpokládali, že se hlasování zúčastní tak malý počet studentů a do jisté míry i zaměstnanců. Nejvyšší počet hlasů pro logo „váhy“ nepředstavuje ani 10% hlasů všech oprávněných hlasujících. Studentská kurie AS PF UK také vyslovila názor, že se studenti hlasování neúčastnili zejména proto, že je ani jedno ze dvou nových návrhů loga neoslovil.
Ačkoliv anketa s ohledem na všechny okolnosti má pouze konzultativní charakter, má vedení fakulty zájem o její co největší reprezentativnost. Na základě těchto skutečností a po zvážení všech možností, jak dále postupovat ve věci nového loga, učinilo kolegium děkana v rámci svých pravomocí tento závěr:
1.     Výsledek a okolnosti ankety nemohou vést k vyhlášení vítězného loga, které by se na další léta stalo základem jednotného grafického vzhledu propagačních a spisových materiálů fakulty.
2.     Na základě dosavadních zkušeností bude sepsáno detailní zadání pro vyhlášení soutěže o nové logo s motivem vah nebo budovy.
Z návrhů, které fakulta obdrží, vybere kolegium děkana 3, jež budou opět předloženy k hlasování akademické obci a zaměstnancům. V případě účasti na hlasování menší než 50 % si kolegium děkana vyhrazuje možnost rozhodnout samo a k výsledku hlasování nepřihlédnout. Vítězné logo bude odměněno cenou v hodnotě 10.000,- Kč.
 
Děkujeme všem, kdo se hlasování účastnili. Také děkujeme studentům a zaměstnancům za názory a podněty, které jsme v průběhu hlasování obdrželi a jejichž část zakomponujeme do zadání soutěže.
 
Za realizační tým
Marta Chromá
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111