Změna ve vedení studijního oddělení

 

Vážení členové akademické obce Právnické fakulty Univerzity Karlovy,
vážení zaměstnanci Právnické fakulty UK,

dovoluji si Vám oznámit, že s účinností od 1. ledna 2015 přechází pan Mgr. Jaroslav Prouza z funkce vedoucího studijního oddělení na funkci samostatného referenta, přičemž bude zařazen do oddělení pro profesorské, habilitační a rigorózní řízení. Náplň práce pana Mgr. Prouzy bude tvořit agenda celoživotního vzdělávání, agenda SVOČ a agenda studentských cen.
Pan Mgr. Prouza bude od 1. ledna 2015 sídlit v kanceláři číslo 24 v přízemí fakulty a bude dosažitelný na pevné telefonní lince 243. Jeho emailové spojení zůstává zachováno.
Děkuji Mgr. Prouzovi za všechno dobré, co vykonal pro studijní oddělení a Právnickou fakultu jako celek, a přeji mu v nové funkci hodně zdaru.

Zároveň bych rád oznámil, že od 1. ledna 2015 nastupuje do funkce vedoucího studijního oddělení pan Mgr. Miroslav Sojka, který převezme po panu Mgr. Prouzovi jak pevnou telefonní linku (221 005 203) , tak také jeho mobilní telefonní číslo. Emailové spojení bude: sojka @ prf.cuni.cz

Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Proděkan pro magisterský studijní program


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111