Změna pravidel pro organizaci studia týkající se absolutoria s vyznamenáním

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze schválil 21. listopadu 2014 novelizaci pravidel pro organizaci studia, která se týká absolutoria s vyznamenáním.

Čl. 13 pravidel pro organizaci studia, který do této doby zněl:

"Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním je získání normálního počtu kreditů v každé průběžné kontrole studia a řádné ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok."

byl doplněn o tuto větu:

„Pokud by konec takto stanovené standardní doby studia prodloužené o jeden rok připadl na období mezi 1. červnem a 29. zářím běžného kalendářního roku, postačí, aby studium bylo řádně ukončeno do 30. září téhož kalendářního roku."

Důvodem této změny byla především situace studentů, kteří absolvovali studijní pobyt v zahraničí a tím si studium prodloužili. Právě v těchto případech standardní doba studia obvykle končila k 31. 8., což vedlo k tomu, že i když tito studenti složili státní zkoušku do konce akademického roku, tj. 30. září, nemohli již splnit podmínku pro absolvování s vyznamenáním.

Tato podmínka se jevila jako nepřiměřeně tvrdá, a proto byla lhůta pro ukončení studia prodlužena do 30. září příslušného kalendářního roku.

 

Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.

proděkan pro magisterský studijní program

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111