Zkoušky

 

 

Zkoušky z obecných základů právní vědy pro první ročník doktorského studijního programu:
říjen 2015
červen 2016
Státní doktorské zkoušky pro ostatní ročníky

říjen 2015

leden 2016

červen 2016

Ke zkoušce se přihlašujete  po vyzvání e-mailem, poštou nebo osobně v úředních hodinách na studijním oddělení, přepážka č. 3. Bližší informace o termínech naleznete v aktualitách studijního oddělení, nebo pište na pavlicko @ prf.cuni.cz.

Informace ke zkouškám z cizích jazyků v doktorském studiu zde.

 

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111