Zkoušky a vzory k disertační práci

 

Zkoušky z obecných základů právní vědy doktorského studijního programu:
listopad 2018
červen 2019
 
Ke zkoušce se přihlašujete přes studijní informační systém.
 
Státní doktorské zkoušky:
říjen 2018
leden 2019
červen 2019
 
Ke zkoušce se přihlašujete po vyzvání emailem, poštou nebo osobně v úředních hodinách na studijním oddělení, přepážka č. 3. Bližší informace o termínech naleznete v aktualitách studijního oddělení, nebo pište na felixoa @ prf.cuni.cz.
 

Informace ke zkouškám z cizích jazyků v doktorském studiu  ZDE

 

Obhajoba disertační práce

Informace k odevzdání disertační práce a její publikaci najdete ZDE

Přihlášku k obhajobě disertační práce lze stáhnout ZDE

  

VZORY

Vzor disertační práce pdf a doc

Vzor posudku školitele pdf a doc

Vzor oponetského posudku pdf a doc

 

Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111