Zdanění příjmů profesionálních sportovců v oblasti kolektivních sportů

Katedra finančního práva a finanční vědy pořádá dne 15. listopadu 2017 od 15 hod. v místnosti č. 220 odborný seminář na téma "Zdanění příjmů profesionálních sportovců v oblasti kolektivních sportů".

Judikatura z posledních let a měsíců, která reflektuje právní úpravu regulující postavení profesionálních sportovců v oblasti kolektivních sportů, poodkrývá celou řadu sporných otázek. Cílem odborného semináře je nejdůležitější sporné aspekty představit a provést jejich odbornou analýzu jak z hlediska soukromoprávního, tak veřejnoprávního.

Program semináře:

 1. Úvodní slovo vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
 2. Úvodní přednáška na téma „Zdanění příjmů profesionálních sportovců v oblasti kolektivních sportů“ JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
 3. Panelová diskuse nad těmito okruhy:
  • profesionální sportovec jako zaměstnanec
  • profesionální sportovec jako vykonavatel nezávislého povolání
  • profesionální sportovec jako živnostník
  • návrhy de lege ferenda

Panelisté:

 • JUDr. Roman Vybíral, Ph.D., katedra finančního práva a finanční vědy
 • doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
 • JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., katedra správního práva a správní vědy
 • Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D., Ministerstvo financí ČR
 • Zástupce Českého svazu ledního hokeje

 

Seminář je pořádán v rámci spolupráce programů „PROGRES Q02 – Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání“ a „PROGRES Q03 – Soukromé právo a výzvy dneška“ realizovaných v roce 2017 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Materiály k semináři

Fotogalerie

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111