Zasedání hlavní přijímací komise, minimální bodová hranice pro přijetí ke studiu, žádosti ke stažení

 

Hlavní přijímací komise v čele s děkanem PFUK po projednání všech podkladů pro přijímací řízení, výsledků dosažených uchazeči v testech obecných studijních předpokladů a základů společenských věd a dokumentů, na jejichž základě byla přidělena bonifikace, stanovila dolní hranici pro přijetí ke studiu pro ak. rok 2016/2017 na 169,9 bodu.

Takto je přijato na základě absolvování testů NSZ 603 uchazečů. Minimálního počtu bodů pro přijetí dosáhlo celkem 8 uchazečů - v pořadí od místa 596 až 603, protože podle podmínek přijímacího řízení jsou přijati všichni uchazeči se stejným počtem bodů, jakého dosáhl uchazeč na šestistém místě.

Dnes, tj. v pondělí 13.6.2016, budou v pozdních odpoledních hodinách zpřístupněny výsledky přijímacího řízení v studijním informačním systému Univerzity Karlovy, jehož prostřednictvím podávali uchazeči přihlášku ke studiu. Přístup do systému je prostřednictvím emailu a hesla, které si uchazeč při zadávání přihlášky zvolil. Pro přihlášení do průběhu přijímacího řízení klikněte sem v pravém horním rohu na "přihlásit". Pokud si heslo do přijímacího řízení nepamatujete, použijte tento dialog pro získání nového hesla 

 

Blahopřejeme všem přijatým!

 

Žádost o dodatečné přiznání bonifikace ke stažení zde (pokud jste již příslušný úředně ověřený dokument nedodali do 10.června).

 

Žádost o přezkoumání rozhodnutí v přijímacím řízení ke stažení zde

 

Přihláška do kurzu celoživotního vzdělávání ke stažení zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111