Zapojte se do soutěže o Bolzanovu cenu

 

Bolzanova cena - 22. ročník – 2014/2015
Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy.
Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.
 
Termín: do 30. 9. 2015 (prodlouženo do 5. 10. 2015)
1.     Kandidát předá:
  • 1× přihlášku
  • 1× práci v tištěné podobě
  • 1× práci v elektronické podobě (na CD, případně Id zveřejněné práce v repozitáři)
  • 1× posudky v elektronické podobě (na CD, případně Id zveřejněné práce v repozitáři), dle článku 2, odst. 2 Statutu Bolzanovy ceny
  • 1× posudky v tištěné podobě (dle článku 2, odst. 2 Statutu Bolzanovy ceny)
  • odborný životopis a seznam publikací předkladatele (zejména u doktorandů)
  • předložená práce musí být zpracována v akademickém roce 2014/2015 (tj. práce v tomto období dokončená či publikovaná, u kvalifikačních prací v tomto období obhájená) a nominována do soutěže pouze jednou
 
Komu: Mgr. Jaroslav Prouza kancelář č. 24
 
do 15. 10. 2015
Mgr. Jaroslav Prouza  - předá shromážděné práce s přílohami a průvodním dopisem děkana na IPSC UK, Praha 1, Celetná 13
 
Přihláška ke stažení zde

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111