Zápis Tělesné výchovy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k častým dotazům na zápis předmětů Tělesná výchova, bych Vám rád připomněl informace k zápisu těchto předmětů.

Předmět Tělesná výchova je očíslován „I“ a „III“ pro zimní semestr a „II“ a „IV“ pro letní semestr. V případě opětovného zápisu tělesné výchovy ve shodném semestru dalšího ročníku je třeba zvolit Tělesná výchova III, respektive Tělesná výchova IV.

Předmět Tělesná výchova je možné z kapacitních důvodů absolvovat pouze jednou za semestr a celkem čtyřikrát za celé studium (dvakrát v zimním a dvakrát v letním semestru). Za celé studium je tak možné za tento předmět získat nejvýše 8 kreditů.

Studenti, kteří již získali 8 kreditů za všechny „Tělesné výchovy“ nebo si chtějí v jednom semestru zapsat další předmět „Tělesná výchova“ mohou v případě volné kapacity v kurzech využít zápisu do předmětu Zájmová tělesná výchova I a II. Zápis do předmětu Zájmová tělesná výchova I a II bude zahájen 9.10.2015 v 10:00.

Zápis předmětů Tělesná výchova provádějte přes SIS - Zápis předmětů a rozvrhu - Zápis vlastní. Studentům, kteří již mají předmět Tělesná výchova I nebo Tělesná výchova III splněn a znovu si jej zapíší, bude předmět z předběžného zápisu vymazán.

Předměty Tělovýchovný kurz - letní a Tělovýchovný kurz - zimní se oproti tomu nezapisují v období zápisu, ale zpětně až po jejich absolvování, a to přímo katedrou. Kurzy je možné absolvovat vícekrát za semestr. Počet kreditů, které je možné během studia získat za jejich absolvování, není omezen.

 

Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111