Zápis předmětů do rozvrhu LS proběhl hladce, ALE ...

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

přestože jsme bezprostředně po prvním dni zápisu vyhlásili, že zápis proběhl bez komplikací, protože při našem sledování celého procesu se nevyskytly žádné zaznamenané technické problémy, doneslo se ke mně, že pro některé studenty zápis předmětů v pondělí neproběhl tak úplně bez komplikací. Konkrétně prý docházelo často k tomu, že odezva na zápis určitého předmětu trvala dokonce až 5 minut a v některých případech systém zobrazoval chybové hlášky. I přes pomalost systému však předměty byly v naprosté většině nakonec zapsány.

Tento problém jsme nahlásili Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy, který jej analyzoval. Byli jsme informováni, že zpomalení systému způsobil „jeden konkrétní SQL dotaz, který za normálních okolností (na nezatíženém systému) běží 7 milisekund, ale provádí se často a na zatíženém systému (v případě velkého počtu aktivních sessions) začnou docházet buffery s nacachovanými daty a dojde k přetížení databáze“.

Tento problém by měl být vyřešen tak, aby příští zápis proběhl rychleji (dotaz byl předán k analýze a optimalizaci dodavateli systému – firmě Erudio).

V této souvislosti však musím poznamenat, že informační systém je vždy vystaven extrémně vysokému zatížení ze strany našich studentů. Zcela pochopitelně totiž všichni naši studenti „kliknou“ naráz hned v první vteřině a vzhledem k tomu, že těchto požadavků jsou tisíce, lze hovořit o úspěchu, když systém nespadne.

Děkuji za vaše pochopení a doufám, že to příště bude lepší (nebo to alespoň nebude horší).

Připomínám, že zápis do rozvrhu bude ukončen 6. března ve 23:59:59, po tomto datu již nebudete mít sami možnost provádět další změny. To se netýká diplomových seminářů, předmětů zakončených KLP a SVOČ, ty je možné si zapisovat v průběhu celého akademického roku.

S pozdravem

Karel Beran

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111