Zápis klauzurních prací pro zimní semestr ak. roku 2015/2016 je možný nejdříve 2. 10. 2015 od 10:00

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak víte, zápis klauzurních prací probíhá ve dvou fázích. Nejprve je třeba zapsat si předmět (tj např. Obchodní právo - KLP, Občanské právo hmotné a procesní – KLP) a následně je třeba přihlásit se na konkrétní termíny klauzurní práce, stejně jako se přihlašujete na jiné zkoušky. Na rozdíl od jiných předmětů si však lze klauzurní práce zapisovat průběžně po celý akademický rok. Do doby, než je Váš zápis předmětu „klauzurní práce“ potvrzen studijním oddělením, jedná se pouze o tzv. předběžný zápis, který Vám neumožňuje přihlásit se na konkrétní termín klauzurní práce. Teprve poté, kdy studijní oddělení Váš předběžný zápis potvrdí, stane se závazným a můžete se přihlásit na konkrétní termín klauzurní práce.

Při zápisu předmětu "klauzurní práce" je však třeba vždy rozlišovat, v jakém akademickém roce k zápisu klauzurní práce dochází. Platí přitom, že klauzurní práci si zapisujete vždy do toho akademického roku, ve kterém dochází k tzv. předběžnému zápisu. Předělem je přitom okamžik zápisu předmětů do nového akademického roku (ten se kryje se zápisem předmětů do zimního semestru).

Vzhledem k tomu, že do konce akademického roku již není možné konat KLP z občanského nebo obchodního práva, byl předběžný zápis těchto předmětů zablokován a bude opět zahájen až 2. 10. 2015 v 10:00.

Pokud by totiž došlo k zápisu před tímto datem, byla by klauzurní práce zapsána ještě do akademického roku 2014/2015. V tomto roce však již klauzurní práci nelze konat. Tím byste přišli o tři možnosti vykonat tento předmět. V souladu s čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na PF UK by Vám pak byl takový předmět zapsán do akademického roku 2015/2016 jako opakovaný zápis předmětu. Zbyly by Vám tak jen tři pokusy na úspěšné vykonání klauzurní práce.

Studentům, kteří si takto zapsali předmět klauzurní práce do starého akademického roku 2014/2015 omylem před zablokováním předběžného zápisu, bude zápis KLP převeden na akademický rok 2015/2016 jako první zápis předmětu.

Pokud se tedy chcete přihlásit na první termíny klauzurní práci z obchodního práva (09. 10. 2015) nebo občanského práva (23. 10. 2015), je třeba učinit následující:

1. Zapsat si předmět až po zahájení zápisu předmětů do ak. roku 2015/2016 dne 2. 10. 2015 10:00

Občanské právo hmotné a procesní KLP
- nová akreditace HP1000
- stará akreditace HK0010
Obchodní právo KLP
- nová akreditace HP3000
- stará akreditace HK0030

2. Studijní oddělení potvrdí předběžné zápisy v termínech uvedených zde. První okamžik potvrzování pro první klauzurní práci v akademickém roce 2015/2016 z obchodního práva bude 2. 10. 2015 ve 13:00 a dále dle harmonogramu. Poslední termín potvrzování pro konání  Obchodní právo KLP je 6. 10. 2015 v 15:00.

V případě nezapsání předmětu alespoň před posledním uvedeným termínem není možné klauzurní práci absolvovat.

3. Teprve až v informačním systému uvidíte, že je předmět závazně zapsán, můžete se přihlásit na Vámi zvolený termín konání klauzurní práce. Na klauzurní práci z obchodního práva, která se bude konat 9. 10. 2015 se tedy můžete přihlašovat nejdříve od 2.10.2015 13:00 (po potvrzení předběžného zápisu) a nejpozději do 6. 10. 2015 23:00.

 

Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111