Zákonná opatření senátu, rizika spojená se způsobem jejich přijetí

Odborný seminář pořádaný katedrou Finančního práva a finanční vědy. Seminář proběhl dne 20. listopadu 2013 od 15.00 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Cílem semináře bylo zhodnotit rizika spojená s přijetím zákonných opatření Senátu v daňové oblasti, tj. zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

Seminář je pořádán v rámci programu „PRVOUK 06 – Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace“ realizovaného v roce 2013 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Program semináře

 1. Úvodní slovo vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy Prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc.
 2. Přednáška na téma „Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti“ - JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 3. Diskuse zejména nad těmito otázkami:
  • Bylo přijetí zákonných opatření Senátu v daňové oblasti nezbytné? Nabízela se jiná řešení?
  • Byla zákonná opatření Senátu v daňové oblasti přijata v souladu s ústavním pořádkem?
  • Jaké by byly důsledky neratihabice zákonných opatření v daňové oblasti před 1. lednem 2014 a po 1. lednu 2014?
  • Je možné vydat prováděcí právní předpis k zákonnému opatření Senátu?

 

Materiály k semináři

 

Fotografie z akce

 
Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111