Zákon o prokazování původu majetku, rozbor problematických otázek z hlediska ústavního, finančního a trestního práva

Odborný seminář pořádaný katedrou Finančního práva a finanční vědy. Seminář proběhl dne 18. února 2015 od 15.00 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Cílem semináře byl rozbor návrhu zákona o prokazování původu majetku, který bývá označován jako „lex Al Capone“ či „bič na kmotry“, z hlediska ústavnosti a zásad finančního a trestního práva.

Seminář je pořádán v rámci grantu poskytnutého Nadací Hugo Grotius a v rámci spolupráce programů „PRVOUK 06 – Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace“ a „PRVOUK 04 – Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“ realizovaných v roce 2015 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Program semináře

 1. Úvodní slovo vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc.
 2. Úvodní přednáška na téma „Návrh zákona o prokazování původu majetku“ – doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 3. Panelová diskuse nad těmito okruhy:
  • zdanění nebo zabavení majetku?
  • retroaktivní působení návrhu zákona
  • návrh zákona z hlediska zákazu sebeobviňování

 

Panelisté

 • prof. JUDr. Aleš Gerloch. CSc., vedoucí katedry teorie práva a právních učení a katedry ústavního práva
 • doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., katedra finančního práva a finanční vědy
 • doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., katedra trestního práva
 • JUDr. Jan Tryzna, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení
 • JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D., katedra ústavního práva

 

Materiály k semináři

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111