Základní informace

Vědecká konference „Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí“ konaná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., v rámci projektu Univerzita a republika (1918-2018), se uskuteční ve dnech 10. – 11. května 2018 v Praze, a to v rámci programů Progres Q04 „Právo v měnícím se světě“ a Progres Q 05 „Právní a společenské aspekty migrace a problémy postavení menšin“.

Konference se bude zabývat ústavním vývojem, vlivem československých ústavních tradicí na recentní ústavní a politický systém a právní řád České republiky a zejména též aktuálními souvislostmi jejich fungování a působení v evropském a světovém kontextu.

Předpokládá se prezentace stěžejních referátů na plenárním zasedání, jež se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 od 16 hod. ve slavnostních prostorách Karolina. Na toto zasedání naváže v pátek 11. května 2018 na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v době od 9:30 hod. do 17 hod. detailnější rozprava na základě prezentace příspěvků k jednotlivým aspektům předmětné problematiky v odborných sekcích. Vytvoření diskusních panelů bude reflektovat zájem aktivních participantů na jednání konference.

Vedle představitelů akademické veřejnosti a stávající praxe České republiky se předpokládá i účast zahraničních odborníků ze států střední Evropy.

Konferenční poplatek se nevybírá. Občerstvení po dobu konference k dispozici zdarma.

Přihlásit se na tuto akci lze zasláním vyplněné přihlášky – formulář zde.
 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111