X. ročník soutěže SVOČ - PŘIHLÁŠENÍ KONČÍ 17. BŘEZNA

 

Vyhlášení X. ročníku soutěže SVOČ

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 

Ke dni 12. 12. 2016 vyhlašuje Rada SVOČ  X. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2016/2017.

Vítězové sekcí budou PF UK reprezentovat v česko-slovenské soutěži o nejlepší studentskou práci pořádané ve druhé polovině roku 2017 v Brně.

Termíny X. ročníku SVOČ na PF UK:

přihlášení do soutěže                  od 12. 12. 2016 do 17. 3. 2017

odevzdání soutěžních prací          do 18. 4. 2017 (Lhůtu nelze prodloužit!

konání studentské vědecké konference (a v jejím rámci i ústních obhajob soutěžních prací v jednotlivých sekcích)                                                           od 9. 5. 2017 do 16. 6. 2017

Ocenění v rámci každé oborové sekce v X. ročníku SVOČ na PF UK:

1. místo            peněžní odměna 8 000,- Kč a věcná odměna

2. místo            peněžní odměna 6 000,- Kč a věcná odměna

3. místo            peněžní odměna 4 000,- Kč a věcná odměna             

 

Přihlášení do soutěže:

Prostřednictvím elektronické přihlášky na předepsaném formuláři v nezměněném formátu

na adresu svoc @ prf.cuni.cz

(název souboru: Prijmenisouteziciho_SVOC2017_Prihlaska.doc)

 

Odevzdání soutěžní práce (v tištěné i elektronické formě):

v tištěné formě na sekretariát Rady SVOČ (místnost č. 24, přízemí) v jednom exempláři, svázanou v elektronické formě (spolu s anotací práce) ve formátu DOC, DOCX nebo RTF na adresu svoc @ prf.cuni.cz

(názvy souborů:

Prijmeni souteziciho_SVOC2017_Prace.doc, Prijmenisouteziciho_SVOC2017_Anotace.doc).

 

Externími sponzory X. ročníku soutěže SVOČ na PF UK jsou:

·       advokátní kancelář Dentons Europe CS LLP

·       společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. 

Více informací včetně pravidel soutěže zde.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111