Workshop u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku 2017

 

Skupina studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy se ve dnech 12. – 15. června 2017 zúčastnila studijního pobytu Štrasburku. Jednalo se o zakončení povinně volitelného předmětu Case-Law of the European Court of Human Rights, jehož garantkou je Dr. Alla Tymofeyeva. V rámci pobytu měli studenti možnost navštívit zejména soudní jednání Evropského soudu pro lidská práva (Soud), dále je pak čekaly workshopy a debaty se zástupci různých evropských institucí sídlících ve Štrasburku.
 
Základní informace o Soudu, jeho administrativní struktura a kritéria přijatelnosti stížností byly představeny na úvodním workshopu pod vedením Dr. Evy Hubálkové, právničky s dlouhodobou praxí v současnosti působící na pozici vedoucí právního oddělení soudní kanceláře.
 
Ve Štrasburku sídlí nejen klíčové instituce Rady Evropy, ale i důležité orgány Evropské unie. Proto byli studenti pozváni také na návštěvu sídla Veřejného ochránce práv EU v budově Václava Havla. Pracovní náplň této zatím ne tolik viditelné evropské instituce provázel Dr. Josef Nejedlý.
 
Poté se studenti přesunuli zpět na půdu Rady Evropy a navštívili knihovnu Soudu, která není příliš velká svojí rozlohou, ale po své obsahové stránce je bohatým zdrojem informací v oblasti lidských práv. Vedoucí knihovny Geneviève Woods studentům vysvětlila, jak je knihovna organizována a jak pracovat s jejím katalogem a s databází soudních rozsudků a rozhodnutí HUDOC.  Informovala také o možnostech návštěvy knihovny pro studijní i vědecké účely.
 
Další velmi zajímavé setkání bylo s členem sekretariátu Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT), Dr. Petrem Hnátíkem. CPT byl zřízen Evropskou úmluvou o zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání. Studentům bylo blíže popsáno, jak je výbor strukturován a jak funguje, tedy zejména, že navštěvuje místa, kde se nachází osoby omezené na svobodě, a poté o svých návštěvách vydává oficiální zprávu, a svojí činností tak pomáhá státům oznámením jednotlivých zjištění a případných doporučení k nápravě.
 
Dne 14. června 2017 jsme navštívili jednání velkého senátu Soudu ve věci Nait-Liman proti Švýcarsku (číslo stížnosti 51357/07). Soud byl ten den plný návštěvníků, jelikož se jednalo o jediná ústní jednání za celý měsíc.
 
V rámci besedy s právničkou Soudu z oddělení pro Slovensko, Mgr. Alexandrou Dubovou, byla studentům představena práce na Soudě, jak probíhá běžný pracovní den, i jak se procesují jednotlivé stížnosti a jaká je cesta takové stížnosti, než vznikne konečné rozhodnutí.
 
Poslední workshop proběhl se zástupkyní Oddělení pro výkon rozsudků Soudu (Department for the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights) Výboru ministrů Rady Evropy, Dr. Ekaterinou Malarevou. Zde se studenti dozvěděli o jednotlivých prostředcích, pomocí nichž se dohlíží, aby byla judikatura Soudu státy dodržována, a měli možnost diskutovat o aktuálních případech, na kterých Výbor ministrů pracuje.
 
Mimo uvedený program se studenti z vlastní iniciativy vydali také na plenární zasedání Evropského parlamentu, které šťastnou shodou okolností zrovna probíhalo.
 
V průběhu několika dnů se tak studenti seznámili s fungováním Soudu, jeho vnitřní organizací a získali neocenitelné zkušenosti s jeho každodenním chodem. Spolu s návštěvou dalších institucí Rady Evropy i Evropské unie získali nové praktické zkušenosti a možnost skutečně nahlédnout na fungování těchto institucí, čímž studenti zároveň doplnili své teoretické znalosti z jednotlivých přednášek.
 
Cesta účastníků byla částečně hrazena z prostředků projektu Institucionální plán 2017 s názvem „Workshop u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku jako součást výuky“ (projekt č. 28, hlavní řešitel prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.).
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111