Workshop u Evropského soudu pro lidská práva jako součást výuky na PF UK

 

Ve dnech 21. – 24 června 2016 se uskutečnila exkurze studentů kurzu Ochrana lidských práv v postkomunistických zemích s přihlédnutím k judikatuře ESLP do Štrasburku, organizovaná Katedrou mezinárodního práva PF UK. Skupina studentek a studentů (Eliška Beranová, Eliška Kolářová, David Janků a Jan Venclík) pod vedením tajemnice katedry Dr. Ally Tymofeyevy, měla možnost zblízka se seznámit s fungováním Evropského soudu pro lidská práva a orgánů Rady Evropy.

V rámci programu se uskutečnila setkání se dvěma českými právničkami působícími na ESLP - Evou Hubálkovou a Irenou Markovou. Tématem setkání bylo vnitřní fungování soudu či praktické aspekty podávání stížností k ESLP. Eva Hubálková rovněž pohovořila o svých zkušenostech z „terénních“ misí Rady Evropy v konfliktních oblastech. Zajímavým zážitkem byla pro všechny návštěva projednávání případu z oblasti migračního práva (Khlaifia a ostatní proti Itálii) před Velkým senátem ESLP. Studenti a studentky také měli možnost v době probíhajícího zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy navštívit kulatý stůl se známou ukrajinskou političkou Naďou Savčenkovou, donedávna vězněnou v Rusku, a dalšími aktivisty, novináři a právníky specializujícími se na oblast lidských práv. Řeč byla o perspektivách rusko-ukrajinských vztahů, situaci osob vězněných z politických důvodů v Rusku, jakož i obecně o porušování základních práv vězňů v Rusku.

Studenti se také setkali s vedoucí knihovny ESLP paní Geneviève Woods, která radila, jak pracovat s katalogem knihovny, a ukázala návštěvníkům jednotlivé publikace. V rámci dalšího programu skupina absolvovala workshop s Petrem Hnátíkem, právníkem zaměstnaným v sekretariátu Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT), a dále též setkání s Martinem Boučkem, pracovníkem odboru lidských práv a transformační politiky MZV ČR, který v současnosti působí jako diplomat v rámci Stálé mise České republiky při Radě Evropy.

Exkurze tak zúčastněným zprostředkovala zajímavé poznatky týkající se rozhodování ESLP, vykonávání jeho rozsudků i obecně dodržování smluvních závazků ze strany členských států Rady Evropy. 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111