Workshop pro žadatele o ERC granty

v návaznosti na předchozí informaci o Národním informačním dni k ERC grantům, který proběhne 23. září 2015,  bychom Vás rádi informovali o další, navazující akci.

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou pořádá ve dnech 15.-16. října 2015 workshop pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady (ERC) na téma Jak napsat konkurenceschopný návrh projektu. Kvůli účelnosti je tento workshop určen pouze žadatelům o ERC Starting/Consolidator granty v roce 2016, kteří již mají konkrétní projektový záměr, který chtějí podat v aktuální výzvě. Workshop je rozdělen na dvě části. 1. den budou mít žadatelé možnost pracovat s podpořeným ERC projektem (jde o ERC Consolidator grant z oblasti věd o živé přírodě) a vyzkouší si tak roli hodnotitelů. 2. den budou probíhat (obdobně jako je tomu ve 2. kole hodnocení u ústních pohovorů) krátké prezentace záměrů jednotlivých žadatelů, na něž naváže diskuse v plénu. Žadatelé budou mít možnost svůj záměr diskutovat s hodnotiteli ERC projektů z různých vědních oblastí.

Počet účastníků je omezen. Podmínkou účasti na workshopu je zaslání materiálů, specifikovaných v pozvánce, nejpozději do 28. září 2015. Vybraní účastníci budou informováni do 5. října 2015.


Pozvánku a předběžný program naleznete zde.

Registrace probíhá online zde.

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111