VÝZVY V RÁMCI NORSKÝCH FONDŮ A FONDŮ EHP

 

Výzvy Norských fondů a fondů EHP spadají do programu CZ07, jehož tématem je „Spolupráce škol a stipendia":
 
 
1.     Výzva pro podávání žádostí o přípravné návštěvy v rámci Norských fondů
Jde o krátkodobou mobilitu od 1 do 5 dnů pro zaměstnance a pedagogické pracovníky z ČR v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.
 
Termín předkládání žádostí: do 29. 10. 2014 do 15.00
 
Text výzvy, příručku pro žadatele a informace o povinných přílohách žádosti, stejně jako vstup do informačního systému pro předkládání žádostí naleznete na webových stránkách DZS:
 
 
2.     Výzva 2014B v rámci Norských fondů a fondů EHP
Výzva se týká následujících aktivit:
 
Norské fondy:
a) Projekty mobilit a stáže (projekty mobilit, individuální stáže studentů a individuální stáže pracovníků ve vzdělávání)
b) Projekty institucionální spolupráce
 
Fondy EHP:
a) Projekty mobilit a stáže (projekty mobilit, individuální stáže studentů a individuální stáže pracovníků ve vzdělávání)
b) Projekty institucionální spolupráce
 
Termín předkládání žádostí: do 29. 10. 2014 do 15:00
 
Text výzvy, příručku pro žadatele a informace o povinných přílohách žádosti, stejně jako vstup do informačního systému pro předkládání žádostí naleznete na webových stránkách DZS:

http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-k-predkladani-navrhu-projektu-v-ramci-fondu-ehp-a-norskych-fondu-program-spoluprace-skol-a-stipendia-czo7/

 

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111