Výzvy v Programu ERASMUS +

Dovolte, abychom Vás seznámili s vyhlášením výzev v rámci Programu Erasmus+

Program Erasmus+ podporuje pouze mezinárodní projekty. Je dělen na 3 klíčové akce (KA, na které jsou zaměřeny. Jednotlivé akce nabízí možnosti financování v rámci množství aktivit.


1. KA 1 Vzdělávací mobilita jednotlivců

Program předpokládá vznik mezinárodního konsorcia vysokoškolských institucí. Do projektu musí být zapojeny min. 3 organizace z min. 3 různých zemí.
 

2. KA 2 Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
V rámci KA2 se vysokoškolským institucím nabízí možnost spolupráce ve 3 typech aktivit:
• Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
• Znalostní aliance
• Aliance odvětvových dovedností
• Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Základními výsledky, které by měla účast v projektech přinést, by měla být podpora inovativních přístupů ke vzdělávání, modernější a profesionálnější prostředí v organizacích a také větší profesionalita práce na mezinárodní úrovni. Projekty by měly napomáhat větší součinnosti organizací působících v různých oblastech.
 

 

3. KA 3 Podpora reforem vzdělávací politiky
Tato akce si bere za cíl podporu strukturovaného dialogu s mladými lidmi, podporu výměny osvědčených postupů, zpřístupnění spolehlivých srovnávacích mezinárodních údajů a analýz, prosazování mezinárodní spolupráce a vzájemné učení mezi příslušnými orgány na nejvyšší politické úrovni a především zvýšení kvality a efektivnosti systémů v oblasti vzdělávání.

Podporována je především následující aktivita:
Strukturovaný dialog: setkání mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže

4. KA 3 Jean Monnet
Program Jean Monnet je primárně zaměřen na podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií Evropské unie.

Obecně můžeme říci, že téma musí zahrnovat hledisko výuky, výzkumu nebo reflexe EU a musí přispívat k europeizaci studijních programů.

Cílem aktivit podporovaných v rámci programu Jean Monnet je navýšení kapacity v oblasti výuky a výzkumu týkajících se témat EU, vylepšení či inovace výukových osnov tak, aby obory byly schopny přilákat vynikající studenty. Mezi cíle patří také posílení spolupráce s partnery z ostatních zemí a podpora profesního rozvoje mladých výzkumných pracovníků a profesorů.

 

Seznam výzev
KA1 - Erasmus Mundus joint master degrees - 18. 2. 2016
KA1 - Mobility of individuals in the field of education and training (včetně Kreditové mobility) - 2. 2. 2016

KA2 - Strategic partnerships in the field of education, training and youth - 26. 4. 2016
KA2 - Knowledge alliances, sector skills alliances - 26. 2. 2016
KA2 - Capacity building in the field of higher education - 10. 2. 2016

KA3 - Meeting between young people and decision-makers in the field of youth - 2. 2. 2016, 26. 4. 2016, 4. 10. 2016

Jean Monnet actions - 25. 2. 2016

Celé znění výzvy naleznete zde.

Současně se zveřejněním výzvy byl zveřejněn i Guide k programu na 2016. Ten naleznete ke stažení zde.

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111