Výzvy k projektům vyhlášených Technologickou agenturou ČR

V Programu BETA byl Technologickou agenturou ČR zveřejněn seznam výzkumných potřeb, který je vyhlášen formou veřejných zakázek. Již vyhlášené veřejné zakázky naleznete zde. Ostatní budou vyhlášeny v příštích týdnech.

 

Rádi bychom Vás dále upozornili na soutěž v Programu OMEGA, která bude vyhlášena Technologickou agenturou ČR na přelomu dubna a května 2015.
Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti.
 

Jedná se o soutěž v aplikovaném výzkumu, který předpokládá výstupy následujícího typu:
• N – certifikované metodiky a postupy
• R – software;
• Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
• Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán;
• V – výzkumná zpráva.

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111