Výzva v rámci Norský fondů a fondů EHP Programu CZ07

 

Rádi bychom informovali o vyhlášení aktuální výzvy 2015 v rámci  Výzvy Norských fondů a fondů EHP spadající do programu CZ07, jehož tématem je „Spolupráce škol a stipendia":

V rámci programu jsou podpořeny:
-          projekty mobilit (zde žádají jak školy, tak studenti a pracovníci škol individuálně)
-          projekty institucionální spolupráce (zde žádají školy) – zde lze podat projekt s přesahem do vědy
-          umožnění společného vedení disertačních prací v rámci PhD programů nebo jejich prezentací v partnerské/hostitelské zemi;
-          posílení dovedností / kompetencí pracovníků ve vzdělávání;
-          nových meziuniverzitních a fakultních dohod (zahrnujících mobilitu);
-          propagačních akcí (na úrovni programu i projektu);
-          přípravy společných výstupů a služeb (vědecké publikace, společné osnovy, společné výukové metodiky, společné letní školy nebo intenzivní kurzy, prezentace referátů na mezinárodních konferencích, metodické příručky osvědčených postupů a pokynů, plány řízení rozvoje, kde je začleněna problematika životního prostředí a udržitelnosti);
-          navazující spolupráce (plánovaná či realizovaná).
 
 

Konečný termín pro podání žádosti:                26. března 2015  15:00

 

 
Podrobnější informace k výzvě naleznete zde.
Zadávací dokumentaci k výzvě naleznete zde.
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111