Výzva v programu OMEGA Technologické agentury ČR

Technologická agentura České republiky (dále jen poskytovatel) vyhlásila dne 14. května 2015 třetí veřejnou soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji pro Program OMEGA.


Soutěžní lhůta končí dnem 30. 6. 2015
, kdy návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16:30 hod.


Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti.

Jedná se o soutěž v aplikovaném výzkumu, který předpokládá výstupy následujícího typu:
• N – certifikované metodiky a postupy
• R – software;
• Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
• Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán;
• V – výzkumná zpráva.

Oddělení pro vědu, výzkum a edici
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111