Výzva pro vynikající vědce ERC Advanced Grants HORIZONT 2020

Rádi bychom Vás upozornili na novou výzvu k podávání návrhů v rámci ERC Advanced Grants. Výzva je otevřena výzkumníkům jakéhokoliv věku a národnosti, kteří zamýšlejí uskutečnit svůj výzkumný záměr (téma je volné) v jakémkoliv členském státu EU nebo v přidružené zemi k H2020.

ERC Advanced Grants se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná se o výjimečné vedoucí osobnosti (co do významu dosažených vědeckých výsledků a originality), které v posledních 10 letech před uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením přelomových, vysoce originálních výsledků. Výše finanční podpory může činit až 2,5 mil. EUR na dobu pěti let.

 

Více informací naleznete zde.

 

Uzávěrka výzvy je 2. červen 2015 v 17:00 CET.

 

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111