Výzva pro podávání žádostí o ERC Starting grants

Byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Starting granty 2016 pro vědce 2-7 let po Ph.D., uzávěrka 17.11.2015. Téma návrhů projektů není omezeno.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html

Co je ERC Starting grant
Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1.1.2015 (pro výzvu v r. 2015). Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (alespoň 5 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, přičemž min. jedna významná publikace by měla být bez podílu Ph.D. školitele, zvané přednášky apod.) a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše finanční podpory může činit až 1,5 mil. € na dobu pěti let.
 

Další informace o ERC grantech naleznete zde.

Podrobné informace pro žadatele naleznete v Pracovním programu ERC zde.
 

Rektorát UK připravuje informační den 23.9.2015 a s třítýdenním odstupem navazovat interaktivní workshop pro žadatele o ERC granty v těchto výzvách. Workshop bude zaměřen na psaní projektové žádosti a bude probíhat ve dnech 15. a 16. října 2015. Stěžejním prvkem workshopu bude práce s podpořeným ERC projektem a návazně prezentace jednotlivých projektových záměrů, k nimž žadatelé obdrží zpětnou vazbu. Workshop je kvůli účelnosti omezen na úzkou skupinu cca 20 žadatelů v aktuálních výzvách r. 2016. Podmínkou účasti je zaslání krátkého abstraktu projektu, CV a dosažených výsledků („early achievements track-record“) v anglickém jazyce, vše podle pravidel dokumentace ERC nejpozději do 28. září 2015.

V příloze rovněž najdete program info dne, který pořádáme spolu s TC AV a který proběhne 23.9.2015. V případě dotazů se neváhejte obracet na Adélu Jiroudkovou (adela.jiroudkova @ ruk.cuni.cz).
 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111