Výzva pro mladé vědce do 40 let NEURON Impuls

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení 5. ročníku soutěže Neuron Impuls Nadačního fondu Neuron na podporu vědy určené mladým vědcům do 40 let. V oboru společenských věd může být vítěznému projektu udělen nadační příspěvek v hodnotě až 1 milion korun. Cílem soutěže Neuron Impuls je najít výjimečné osobnosti v daném oboru.


Poslední datum podání návrhu projektu: do 31.3. 2015. Soutěž má dvě kola.


Téma Živá minulost - explikace vědecké rady:
Společenské vědy začínají hrát v naší západní civilizaci a moderní době stále větší roli. Při pouhém pohledu na velká témata současnosti zjistíme, že většina z nich vyplývá z odlišného vývoje náboženských, historických, kulturních, jazykových, sociálních a mnoha jiných fenoménů. Z tohoto pohledu se jeví jako velmi aktuální oblast výzkumu tzv. Živá minulost. Tedy způsob, jakým se dlouhodobé časové trendy a fenomény minulosti mohou promítat i do naší společnosti, našeho života a mít na ně vliv. To je rozsáhlá oblast výzkumu, ve které bude udělen Neuron Impuls v oblasti společenských věd v letošním roce.

 

1. kolo soutěže
Stručný popis projektu v rozsahu 1 800 znaků, který bude zahrnovat tyto body:

  •  velmi stručný popis projektu
  •  shrnutí a cíl projektu
  • původnost a důležitost projektu z hlediska ČR i mezinárodního
  •  navrhovaný rozpočet projektu

Rozsah vlastní žádosti o projekt je max. 1 800 znaků, včetně mezer (1 NS).
Nedílnou součástí žádosti je i stručný životopis s 10 nejvýznamnějšími publikacemi a dva doporučující dopisy podepsané jejich autorem (pouze ve formátu pdf).
Žádosti se podávají v českém jazyce. Doporučující dopisy mohou být v českém a anglickém jazyce.


2. kolo soutěže
Žadatelé, jejichž projekty postoupí do druhého kola, budou vyzváni k vypracování prezentace projektu ve formátu ppt v rozsahu 10–15 minut.
Druhé kolo probíhá formou osobní prezentace před členy Vědecké a Správní rady NF Neuron. Hodnocena bude kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu.


Více informací k soutěži a vstup do přihlašovací aplikace naleznete zde a zde.

Podrobná pravidla soutěže naleznete zde.

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111