VÝZVA k převzetí nedoručených rozhodnutí přezkumného řízení rektora UK ze dne 3. září 2015.

 VÝZVA

 k převzetí nedoručených rozhodnutí přezkumného řízení rektora UK
ze dne 3. září 2015.
 
Uchazeči:     1.         Anna Dvořáková
                   2.       Beáta Gabrielová
                   3.       Tomáš Kubricht
                   4.       Kateřina Losová
                   5.       Šimon Toman
 
můžou vyzvednout písemnost v úředních hodinách studijního oddělení (přízemí číslo dveří 1, přepážka číslo 2) na základě předložení dokladu totožnosti.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111