VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2017-2018

Dovoluji si Vás upozornit na VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2017-2018.

Detailní informace k výzvě naleznete zde.

Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2016

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků. Přijímají se návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018 (od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018) ze všech oblastí výzkumu. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech. Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu.

Podporovány budou pouze krátkodobé výměnné pobyty výzkumných pracovníků, přičemž se předpokládá poskytnutí příspěvku na maximálně 2 zahraniční cesty o celkové délce trvání maximálně 20 dní ročně (tzn. maximálně 4 zahraniční cesty o celkové délce trvání 40 dní za celou dobu řešení společného výzkumného projektu). Výše příspěvku, MŠMT pro českého řešitele na uskutečnění 1 zahraniční cesty do Francouzské republiky a zpět je stanovena na 12.000,- Kč.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory. Návrh spolu s požadovanými přílohami musí být odeslán na níže uvedenou emailovou adresu nejpozději
do 30. června 2016 do 24:00 hodin na: mobility_francie @ msmt.cz

Společně s návrhem společného výzkumného projektu odeslaným elektronicky musí být předložen jeden kompletní výtisk návrhu projektu, včetně všech příloh, podepsaný řešitelem projektu a statutárním orgánem / tedy panem rektorem a opatřený razítkem instituce. Kompletní výtisk návrhu, včetně všech příloh, je nutno doručit poskytovatelem poštovních služeb jako doporučenou zásilku (na obálce musí být otisk poštovního razítka se dnem podání nejpozději 30. června 2016) v uzavřené obálce výrazně označené nápisem „MOBILITY - FRANCIE 2017-2018 - NEOTEVÍRAT“ na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategických programů a projektů (O33)
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 - Malá Strana

Kontaktní osobou pro české řešitele:
Jana Bystřická
Tel.: +420 234 811 242
Fax: +420 234 811 713
E-mail: jana.bystricka @ msmt.cz
Web: http://www.msmt.cz/

Kontaktní osoba pro zahraniční řešitele:
Rachid Makhloufi
Attaché de scientifigue et universitaire
Ambassade de France en République Tchèque
Štěpánská 35
111 21 Prague 1
Tel.: +420 221 401 011
Fax: +420 221 401 054
E-mail : rachid.makhloufi @ ifp.cz
Web: http://www.france.cz

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111