Výzva k náhradnímu zápisu do dalšího úseku studia magisterského studijního programu

 
Výzva k náhradnímu zápisu do druhého a vyššího ročníku magisterského studijního programu podle  čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK pro níže uvedené studenty, kteří se nezapsali v řádném termínu zápisu:
Balcar Aleš
Miarka Jan Oskar
Banýr Michael
Mulinow Kamil
Bartošová Monika
Paštová Ladislava
Basíková Klára
Petr Milan
Beroušková Monika
Srb Ondřej
Codl Marek
Sztefek Marian
Doležal Marek
Škrabal Ondřej
Duřt Jiří
Šubrt Pavel
Grigoryan Hračja
Trejbalová Samanta
Hušek Vladimír
Urich Dominik
Kiwová Lenka
Vajc Vojtěch
Kollert Lukáš
Vaňas Jakub
Martinus Miroslav
Vančura Jan
Mendrygalová Nina
Žák Martin
Do vyššího ročníku se můžete zapsat v náhradním termínu zápisu, který bude zahájen po uplynutí dvou pracovních dnů od zahájení zápisu předmětů, tj. 7. 10. 2015, a ukončen po uplynutí 10 pracovních dnů od zahájení náhradního zápisu, tj. 21. 10. 2015. 
O náhradní zápis můžete požádat jak elektronicky, tak se můžete dostavit osobně v úředních hodinách na studijní oddělení (nebo v zastoupení na základě písemné plné moci; podpis na této plné moci nemusí být úředně ověřen). 
 
Právnická fakulta UK v Praze 

 
Zveřejněno dne 5. 10. 2015
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111