Výzva Česko-norského výzkumného programu CZ09

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
 

dne 18. července 2016 MŠMT, zprostředkovatel Česko-norského výzkumného programu CZ09, vyhlásilo výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016.
Výzva je otevřena od 18. července 2016 s uzávěrkami k předložení návrhů: 14:00 SEČ 12. září 2016 / 14:00 SEČ 4. listopadu 2016.

Iniciativy se musí aktivně účastnit nejméně jeden český subjekt (dále jen „příjemce“) a nejméně jeden norský účastník (dále jen „partner“).

Formulář návrhu musí být podepsaný panem rektorem a proto Vás žádáme o zasílání Vašich projektových návrhů nejpozději dva týdny před stanovenou uzávěrkou.
 

Následující způsobilé bilaterální iniciativy jsou následující:

• Příprava společného návrhu projektu, který bude předložen v programu Horizont 2020,
• Uspořádání studijní a pracovní cesty a/nebo účast na studijní a pracovní cestě mezi českými a norskými subjekty,
• Uspořádání akce a/nebo účast na akci – například vědeckých konferencích, bilaterálních jednáních, seminářích a/nebo školeních atd.,
• Publicitní činnost vztahující se k iniciativě, bilaterálním akcím, výsledkům dosaženým v současných výzkumných projektech, Programu a Norským fondům.


Institucionální podpora a dotace

Výzkumné organizace mohou obdržet dotaci až ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů. Nejnižší hranice pro dotaci je 200.000 Kč (€ 7.401) na jeden návrh.
Nejvyšší hranice pro dotaci je 800.000 Kč (€ 29.606) na jeden návrh.

Veškeré informace k výzvě naleznete zde.

Český příjemce musí předložit návrh v následujících uzávěrkách: 14:00 SEČ dne 12. září 2016/ nebo 14:00 SEČ 4. listopadu 2016. Příjemce předkládá návrh ve dvou formátech – A. papírovém a B. elektronickém.

Návrhy a přílohy v elektronickém formátu musí být nahrány na CD. Papírová verze (A) a elektronická verze (B) musí být shodné.
Příjemce může požadovanou dokumentaci doručit doporučenou poštou na adresu zprostředkovatele programu, nebo osobně do podatelny na stejné adrese v období výzvy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Odbor strategických programů a projektů - 33,
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1
Obálka musí nést následující označení: „NEOTVÍRAT VÝZVA 2016 - FOND BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCE CZ09!”

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111