VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU AUC-IURIDICA 4/2013

 

Vážení přátelé, milí čtenáři,
představujeme Vám aktuální číslo časopisu Acta Universitatis Carolinae IURIDICA 4/2013 - INTEGRAČNÍ USTANOVENÍ V ÚSTAVNÍM SYSTÉMU ČR A VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ
Nové číslo se zaměřuje na jednu ze zásadních právních otázek dnešní doby, a tou je vzájemná vazba vnitrostátního a evropského práva, obecněji propojení hodnot suverenity a integrace.
Autoři článků obsažených v tomto čísle se snažili přispět k diskusi o této problematice.
Obsah časopisu je rozdělen do dvou částí. První, nazvaná Integrační ustanovení v ústavním systému České republiky, teorie a praxe, je věnována aktuálním problémům propojení českého právního řádu s právem Evropské unie. Druhá část s názvem Integrační ustanovení v ústavních systémech vybraných evropských zemí se zabývá přístupem k evropské integraci a jeho aktuálními problémy ve vybraných státech Evropské unie.
Zde naleznete obsah a předmluvu.
 
 
Oddělení pro vědu, výzkum a edici

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111