VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU AUC-IURIDICA 3/2013

 

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU AUC-IURIDICA 3/2013
Vážení čtenáři,
představujeme Vám nové číslo časopisu Acta Universitatis Carolinae IURIDICA 3/2013 – DAŇOVÉ PRÁVO A REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA
Toto číslo se zabývá změnou daňového práva vlivem rekodifikace soukromého práva, která je dosud největší od roku 1993.  Jde o soubor 12 článků převážně členů katedry finančního práva a finanční vědy a studentů doktorského studijního programu daného oboru.
První tři články se zabývají obecnými otázkami vztahu daňového práva a rekodifikace soukromého práva.
Rekodifikace soukromého práva přinesla velké změny do oblasti nemovitých věcí. Proto se další články věnují nemovitým věcem a problematice jejich zdanění.
Další skupina článků se zaměřuje na některé konkrétní změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva v oblasti investičních fondů a jejich zdaňování, nového institutu rodinného závodu a jeho daňověprávním aspektům a v neposlední řadě problematikou svěřenských fondů.
Soubor článků uzavírá článek, který ukazuje na možné cesty dalšího vývoje daňového práva, neboť prezentuje případ na úrovni Evropské unie aktuálně projednávaného návrhu na zavedení posílené spolupráce v případě daně z finančních transakcí.
Zde naleznete obsah a předmluvu.
 
 
Oddělení pro vědu, výzkum a edici

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111