VÝSLEDKY VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY A UNIVERZITY KARLOVY

 

Vyhlášení výsledků voleb do Akademického senátu Právnické fakulty UK

Na základě čl. 5 odst. 3 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Právnické fakulty UK vyhlašuji výsledky voleb do Akademického senátu Právnické fakulty UK podle přiloženého zápisu ze schůze volební komise a svolávám první zasedání nového senátu na čtvrtek 2. února 2017 od 16.00 hod. v místnosti č. 117.

24. listopadu 2016

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
předseda AS PF UK
 

BLAHOPŘEJEME VŠEM ZVOLENÝM KANDIDÁTŮM A KANDIDÁTKÁM A DĚKUJEME VŠEM ČLENŮM AKADEMICKÉ OBCE, KTEŘÍ SE VOLEB ZÚČASTNILI

 

 

Vyhlášení výsledku voleb (Úřední deska)

Příloha - úplný zápis ze schůze volební komise (Úřední deska)

 

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE NOVÉHO AS SE KONÁ 2. ÚNORA 2017 OD 16 HODIN


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111