Výsledky SVOČ - katedra národního hospodářství

 

 SVOČ – prezentace a obhajoby v oborové sekci národní hospodářství

 
V pátek 29. května proběhly prezentace a obhajoby prací SVOČ v oborové sekci národní hospodářství, ve které bylo odevzdáno 12 vesměs kvalitních prací a 11 bylo prezentováno.
 
Komise vedená docentem Urbanem měla radost z výborné úrovně prezentací a zároveň měla obtížnou úlohu při rozhodování koho ocenit a koho zklamat.
 
Zklamáni byli Milan Friedrich a Ondřej Valeš (Nezaměstnanost v České republice), Lukáš Hrouda (Aktuální vývoj měnové politiky ČNB), Tomáš Kubíček (Vybrané otázky ekonomie veřejného sektoru), Markéta Nováková (Společná zemědělská politika EU a její slabiny), Dominika Peltová (Financování fotbalu v České republice) a Ondřej Žáček (Ekonomická teorie v pozadí regulace advokátní koncipientské praxe).
 
Na třetím místě se umístili společně Petr Bílek (Finanční gramotnost) a Petr Voleš (Ekonomické rozhodování jednotlivce), druhé pořadí získali společně Michal Przeczek (Ekonomická analýza práva v oblasti náhrady škody) a Jakub Vojtěch (Islámský bankovní model jako alternativa ke konvenčnímu bankovnictví?). Vítězem byl vyhlášen Jan Papajanovský (Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)
 
Katedra národního hospodářství všem zúčastněným děkuje za výbornou práci.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111