Výsledky soutěže SVOČ – Teorie práva a právní filozofie

 

Výsledky soutěže SVOČ – Teorie práva a právní filozofie
 
Dne 4. června 2015 se konala studentská vědecká konference spojená s ústní obhajobou prací Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) v oborové sekci teorie práva a právní filozofie
 
V soutěži SVOČ se na prvním místě umístil Michal Říha s prací Fiqh al-aqalliyyat: Cesta k liberální šaríe? 
 
Druhé místo rozhodla komise rozdělit mezi studenty Mgr. Lukáše Kollerta, který obhajoval práci Norma, normalita a abnormalita. Studie ke konceptu diktatury a suverenity v právní a politické filosofii Carla Schmitta, a Filipa Horáka soutěžícího s prací na téma Komparace axiologických a státoprávních systémů Platóna, Aristotela a Cicerona.
 
Třetí místo obsadil Martin Koloušek s prací Regimen mixtum: koncept smíšené vlády v dílech významných myslitelů a jeho možnosti dnes.
 
Zbývající dvě soutěžní práce Vladimíra Mončeka (Prezumpcia a dôkazné bremeno)a Jakuba Vojtěcha (Prameny islámského práva a základní východiska idžtihádu)byly komisí rovněž hodnoceny jako velmi kvalitní, na ocenění mezi nejlepší však nedosáhly.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111