Výsledky prvního kola soutěže na výběr nového fakultního loga

 

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem autorům a autorkám, kteří do naší soutěže o nové fakultní logo poslali své návrhy. Velice si vážíme jejich zájmu a děkujeme za čas, který návrhům věnovali.

Děkuji také všem, kdo hlasovali – ať elektronicky prostřednictvím moodlu, či tradičně vhozením označeného hlasovacího lístku do urny. Těch pár minut Vašeho času věnovaných fakultě určitě stálo za to.

Byli jsme mile překvapeni neočekávaně vysokým počtem návrhů a věříme, že se soutěže účastnili především studenti a studentky grafických oborů na vysokých školách v České republice, které jsme se snažili adresně oslovit v prvé řadě, protože jsme jim chtěli dát prostor pro získání nových zkušeností.

V této chvíli ještě nejsou rozlepeny obálky se jmény autorů tří návrhů postupujících do druhého kola – to učiní až posuzovatelská komise na svém jednání na konci listopadu. Věřím, že i druhé kolo proběhne bez problémů a že naše fakulta vstoupí do roku 2017 s novým znakem.

 

Marta Chromá

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

První kolo soutěže o nové fakultní logo ve formě hlasování skončilo v pondělí 31.10.2016 ve 24.00 hod.

Ve čtvrtek 3. listopadu byly v 10.30 sečteny všechny hlasy z ručního hlasování (19 hlasujících, 19 platných hlasovacích lístků) a připočteny k výsledkům vygenerovaným aplikací moodle, kde hlasovalo celkem 834 oprávněných hlasujících. Výsledky jsou následující:

Tři vybrané nabídky z prvního kola budou předloženy hodnotící komisi k finálnímu výběru. Hodnotící komise bude pracovat ve složení: děkan PF UK (předseda), proděkanka pro IT, 1 zástupce Ústavu práva autorského PF UK, 1 zástupce grafického studia nakladatelství Karolinum, 1 zástupce učitelské kurie AS PF UK, 1 zástupce studentské kurie AS PF UK. Hodnocena bude celková výtvarná úroveň návrhu, jeho nezaměnitelnost a rozpoznatelnost a nápaditost návrhu.
Komise bude posuzovat tyto tři návrhy:

 

Tyto obrázky jsou pouze ilustrativní, komise bude pracovat s originály, zaslanými do soutěže.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111