Výsledky hodnocení výuky studenty za ZS zveřejněny

 

 

Vážené členky a vážení členové akademické obce!

V pondělí 16. února (24.00) skončil další běh Hodnocení výuky studenty (HVS), a sice za zimní semestr tohoto akademického roku.

Dne 19. února byla zpracována základní statistika HVS s následujícími údaji:

Celkový počet studentů oprávněných účastnit se HVS (tj. zapsaných ke studiu k 19. 2. 2015)    3244

Celkový počet studentů, kteří se zúčastnili:            3095

Počet obecných připomínek:             103

Počet připomínek k předmětům:      1240

Na povinnou otázku „Chcete hodnotit předmět, který jste měli zapsaný v ZS ak. roku 2014/2015?“ odpovědělo 49% studentů „Ano“, 51% studentů odpovědělo „Ne“.  

Na nepovinnou otázku „Zúčastnil/a jsem se výuky v předmětu“ jsme získali 17618 odpovědí z 34346 možných (celkové číslo je výsledkem vynásobení počtu studentů a počtu jejich zapsaných předmětů).

Těchto 51% je rozděleno takto:

10913 odpovědí         „80-100% účast na výuce“ (62% z celkového počtu)

2799 odpovědí           „60-79% účast na výuce“(16% z celkového počtu)

1423 odpovědí           „40-59% účast na výuce“ (8% z celkového počtu)

758 odpovědí             „20-39% účast na výuce“ (4% z celkového počtu)

1725 odpovědí           „0-19% účast na výuce“(10% z celkového počtu)

Po projednání výsledků HVS za zimní semestr rozhodl děkan na základě doporučení  evaluační komise, že výsledky ankety budou zveřejněny 25.2. v souladu s pravidly, která byla přijata AS PF UK, takto:

1. Studenti po přihlášení do SIS v modulu Anketa uvidí číselná hodnocení jednotlivých předmětů a podepsané připomínky k obecným tématům, nikoliv k předmětům. Při vstupu do modulu Anketa je nutné změnit semestr na zimní.

2. Každý vyučující (včetně interních doktorandů) pod svým přihlášením do SIS uvidí všechna číselná hodnocení a všechny komentáře, které se jeho předmětů týkají, ať podepsané či nepodepsané. Budou to ty předměty, u nichž je v SIS označen jako vyučující.

3. Každý vedoucí a tajemník katedry, ústavu nebo centra pod svým přihlášením do IS uvidí všechna číselná hodnocení a všechny komentáře, týkající se všech hodnocených předmětů vyučovaných danou katedrou, daným ústavem nebo centrem.

Výsledky hodnocení studenty budou tentokrát zveřejněny přímo prostřednictvím informačního systému – modulu anketa. Je tomu tak proto, že ve studijním informačním systému byla úspěšně prověřena funkčnost zohlednění parametrů pro zveřejnění číselných výsledků ankety v SIS, jak je stanovuje Řád pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 20. června 2014 v čl. 12 odst. (6). Je tedy zajištěno, že se nezobrazí výsledky v případě, kde nehodnotilo min. 5 studentů, nebo kde hodnotilo méně než 10 procent studentů zapsaných v dané paralelce.

Jsem ráda, že mohu konstatovat, že z pohledu technického zajištění průběhu HVS byla anketa výrazným kvalitativním zlepšením, což ovšem neznamená, že se nebudeme snažit o její další technické zdokonalování.

Věřím, že výsledky ankety přispějí k dalšímu zkvalitnění výuky.

Děkuji všem studentkám a studentům za čas, který anketě věnovali.

Marta Chromá


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111