Výsledek zkoušky a rozhodnutí o přijetí

Oficiální výsledky přijímacího řízení o rozhodnutí děkana PF UK o přijetí/nepřijetí  ke studiu budou zveřejněny v Informačním systému PF UK v úterý 16. 6. 2015.

K těmto údajům budou mít přístup uchazeči pouze po zadání svých identifikačních údajů. Toto opatření vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Před rozhodnutím děkana se žádné informace o výsledcích přijímacích zkoušek na PF UK nepodávají.

Písemné rozhodnutí děkana PF UK o přijetí ke studiu, které má povahu správního rozhodnutí, obdrží každý přijatý uchazeč při zápisu do studia. V případě, že se jej nebude moci zúčastnit, obdrží rozhodnutí na doručovací adresu. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí na doručovací adresu doporučeně do vlastních rukou (předpoklad doručení rozhodnutí je počátek července 2015). Požadavek doručení do vlastních rukou je dán § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách a PF UK, proto nemůže vyhovět individuálním žádostem o jiný způsob doručení.

Rozhodnutí děkana bude obsahovat výrok o přijetí nebo nepřijetí, údaj o minimálním počtu bodů nutných k přijetí a údaj o počtu přepočítaných bodů získaných uchazečem z  Národních srovnávacích zkoušek z  Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd, případnou bonifikaci za maturitu s vyznamenáním a bonifikaci za vykonanou státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku a také poučení o možnosti podat žádost o přezkum. 

 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111