Výmaz předmětů z jiných fakult UK z předběžného zápisu

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k častým dotazům na možnost výmazu předmětů zapsaných na jiné fakultě UK z předběžného zápisu bych Vás rád informoval, že výmaz těchto předmětů nelze provádět na studijním oddělení Právnické fakulty UK.

O výmaz předmětu, který jste si zapsali na jiné fakultě UK, můžete požádat pouze vyučujícího nebo garanta tohoto předmětu, případně oprávněného pracovníka na katedře, která výuku tohoto předmětu zajišťuje.

Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111