Výkazy a potvrzení o studiu - podrobné informace

 

Milé studentky a milí studenti,

s velkou radostí Vám mohu oznámit, že po dlouhém a intenzívním úsilí se nám podařilo jako první fakultě na Univerzitě Karlově zprovoznit výpisy o vykonaných studijních povinnostech a potvrzení o studiu, které jsou podepsány uznávanou elektronickou značkou. Každý z Vás si tak kdykoliv může obstarat oficiální doklad o vykonaných studijních povinnostech, který je navíc v česko-anglickém znění, a potvrzení o studiu. Věřím, že i jejich grafická úprava je adekvátní.

V této souvislosti mi dovolte poděkovat vedoucímu našeho PPT ing. Potěšilovi a Jakubovi Horkému, místopředsedovi AS PF UK a členu komise pro informační technologie, kteří mají na tomto úspěchu velikou zásluhu. Podotýkám, že výpis a potvrzení po našem vzoru začínají používat i další fakulty, např. MFF UK. 

Marta Chromá

 

Všechny důležité informace o změnách, které platí od 1. října 2015, najdete zde

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111