Výjezdní seminář z ústavního práva a ekonomie

 

Zveme na výjezdní seminář Ústavní právo a ekonomie,

který se bude konat 14.-17. dubna 2016 v Peci pod Sněžkou.

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2016. 

 

• Seminář je určen pro studenty Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, státovědu či politologii. Podmínkou účasti je písemné zpracování vybraného tématu. Účastníci semináře budou své práce prezentovat vystoupením v délce cca 15 minut, na které naváže diskuse.

Přihlásit se je možné od 4. prosince 2015 do 1. března 2016 na e-mailové adrese wintr @ prf.cuni.cz. Přihláška obsahuje anotaci příspěvku v délce nejméně 1 normostrany, vyjadřující představu účastníka o tématu a obsahu jeho příspěvku a o relevantní literatuře. Protože kapacita semináře je omezena, bude třeba v případě výrazného převisu zájemců na základě těchto anotací provést výběr. Při výběru rozhoduje kvalita anotace, nikoli její pořadí. Tematický překryv není důvod k vyřazení, řeší se koordinací témat po výběru účastníků.

Výjezdní seminář se koná ve dnech 14.–17. dubna 2016 v Peci pod Sněžkou. Náklady spojené s ubytováním a stravováním hradí fakulta zpětně.

• Zájemci o účast na semináři mohou požádat garanty o pomoc s výběrem tématu, literatury i se samotnou přípravou příspěvku. Nadto budou studentům k dispozici mentoři z řad doktorandů, kteří ještě před seminářem sdělí připomínky k odevzdaným pracím. Semináře se zúčastní též doc. Jan Kysela.

Příspěvek má mít podobu seminární práce odpovídající požadavkům kladeným na odborný text (členění do kapitol, řádné citace, seznam použité literatury) v rozsahu 8 až 20 normostran (30 řádek po 60 znacích).

• Se seminárními pracemi lze též soutěžit ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) vyhlášené na PF UK v akademickém roce 2015/2016 (sledujte, prosím, podmínky a termíny na http://svoc.prf.cuni.cz/); nejlepší práce vydáme stejně jako v minulých letech ve sborníku

Garanti:
JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., katedra ústavního práva PF UK, míst. č. 126, e-mail: antos @ prf.cuni.cz
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva PF UK, míst. č. 333.2, e-mail: wintr @ prf.cuni.cz

Informace o předchozích výjezdních seminářích najdete zde 

Událost na Facebooku


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111