Vyhlašuji výběrové řízení na obsazení místa 2 pomocných vědeckých studentských sil na Katedře práva životního prostředí

 

 

PŘEDPOKLADY:   Studium ve 2. – 5. Ročníku PF UK, aktivní znalost (slovem, písmem) jednoho až dvou cizích jazyků, znalost práce s počítačem, dobré studijní výsledky, zájem o obor práva životního prostředí.
 
OBSAH PRÁCE:   Práce spočívá zejména v rešerši právních norem, judikatury a odborné literatury, vyhledávání informací na internetu, v překladech, korekturách, přípravě a rozesílání pošty, účasti a technické pomoci při konferencích a vědeckých seminářích, přednáškách zahraničních profesorů, obhajobách doktorských prací, atd. Za práci se vyplácí stipendium v příslušné výši dle ekonomických předpisů PF UK v Praze.
 
PŘIHLÁŠKY: Zájemci podají závaznou písemnou přihlášku na e-mailovou adresu slavicke @ prf.cuni.cz nebo písemně v úředních hodinách k rukám sekretářky katedry Mgr. Slavíčkové (místnost 20/1.patro). V přihlášce se zájemci vyjádří k výše uvedeným předpokladům a připojí stručný životopis.
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:      pátek 23. 9. 2016
 
PŘIJÍMACÍ POHOVOR:           pondělí 26. 9. 2016 od 10:00 v místnosti č. 338 – 3.patro.
 
OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ:   Výsledky výběrového řízení budou sděleny elektronicky všem, kdo podají včas přihlášku do výběrového řízení.
 
OBDOBÍ, NA KTERÉ BUDE VYBRANÝ UCHAZEČ/UCHAZEČKA PŘIJAT NA KATEDRU:  Říjen 2016 – září 2017.
 
V Praze dne 20. 9. 2016
 
                                                       Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., v.r.

 

                                                      Vedoucí Katedry práva životního prostředí

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111